Aanmelding voor het portaal van de Sportvervoersvoorziening

Persoonsgegevens deelnemer Sportvervoersvoorziening

Sport

Indien u de vertegenwoordiger of mentor bent van de sporter voor wie u de gegevens invult, voeg dan hier uw naam, telefoonnummer en emailadres toe. Voeg ook de bewijsstukken toe waaruit blijkt dat u de zaakwaarnemer bent, zonder bewijsstukken kunnen we alleen met de deelnemer communiceren. U dient sowieso hier de toestemmingsverklaring te downloaden, in te vullen en te uploaden.

LET OP: voeg hierboven de gegevens van de deelnemer in (inclusief email en telefoonnummer).

Vertegenwoordiger/mentor

Hieronder staan vragen die ons helpen te beoordelen of je recht hebt op deelname aan de sportvervoersvoorziening. Lees de onderstaande vragen goed door en voeg steeds het antwoord onder de vraag in.

 

Vraag 1: ik ben een sporter (dus geen begeleider, coach, scheidsrechter of anderszins)

Vraag 2: ik heb een ernstige (lichamelijke) beperking

Vraag 3: ik ben een teamsporter en vorm met minimaal één andere persoon met een ernstige beperking een sportteam

Vraag 4: ik beoefen een sport bij een vereniging (sportbond) die is aangesloten bij NOC*NSF

Vraag 5: ik beoefen deze sport met als doel om middels (team)trainingen deel te kunnen nemen aan wedstrijden

Vraag 6: ik beschik over eigen vervoer naar trainingen

Vul nee in als: je hebt geen auto, je  hebt geen familie/kennissen/teamgenoten die je kunnen vervoeren, je kunt niet lang autorijden

 

Vraag 7: ik beschik over eigen vervoer naar wedstrijden

Vul nee in als: je hebt geen auto, je  hebt geen familie/kennissen/teamgenoten die je kunnen vervoeren, je kunt niet lang autorijden

Vraag 8: ik kan gebruiken maken van andere vervoersregelingen voor mijn trainingen

Vul ja in als je gebruik kunt maken van WMO vervoer, of andere gemeentelijke/provinciale vervoersregelingen voor lokale of regionale trainingen

Vraag 9: ik kan gebruik maken van ander vervoersregelingen voor wedstrijden

Vul ja in als je gebruikt kun maken van Valys vervoer, of andere gemeentelijke/provinciale vervoersregelingen voor sportwedstrijden.

Vraag 10: ik kan met openbaar vervoer reizen

Vraag 11: ik kan met meerdere deelnemers gezamenlijk reizen naar trainingen en wedstrijden

Akkoord persoonsgegevens: Ik verklaar deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. Op basis van de door mij verstrekte gegevens, stem ik in met de daarvoor noodzakelijke verwerkingen van mijn persoonsgegevens, in overeenstemming met het daartoe bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens. 

Indien je gebruik wilt maken van de vervoersvoorziening, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • het sportvervoer geldt voor vervoer van en naar trainingen, wedstrijden/competitiedagen;
 • het sportvervoer geldt eveneens voor centrale trainingen en wedstrijden van nationale selecties in Nederland;
 • het vervoer wordt door Qarin verzorgd;
 • er geldt vooralsnog jaarlijks een maximale toekenning van 4.000 kilometers
 • er geldt een eigen bijdrage van € 0,28 per kilometer;
 • je dient Qarin te machtigen voor een automatische incasso van de eigen bijdrage
 • de afrekening van de eigen bijdrage vindt plaats na afloop van de maand waarin gereisd is;
 • de afrekening is gebaseerd op de daadwerkelijke omvang van kilometers door de vervoerder gemaakt voor jouw vervoersrit;
 • toewijzing van een persoonlijk kilometerbudget geschiedt op basis van het beschikbare budget en beoordeling criteria;
 • periodiek zal controle plaatsvinden. Je bent verplicht bij controle toelichting te geven indien hiernaar gevraagd wordt;
 • je kunt met de regeling een medesporter en/of begeleider mee laten reizen;
 • aantal meereizende is gelimiteerd aan het aantal zitplaatsen van het door de vervoerder gekozen vervoermiddel;
 • voor meereizende wordt geen eigen bijdrage per kilometer berekend;
 • de regeling, dan wel Qarin, kunnen je verplichten om het vervoer te combineren;
 • het aantal toegewezen kilometers per jaar vervalt op 31 december van dat jaar;
 • op de uitvoering van het sportvervoer zijn de voorwaarden van Qarin van toepassing, deze ontvangt u per email van Qarin.

Ik heb de voorwaarden in het oranje veld hierboven gelezen en ga akkoord met de voorwaarden van de sportvervoersvoorziening